Servicevoorwaarden

 

Laatst bijgewerkt: 25 juni 2020

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Het Klaverblad, bedrijf ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) met nummer 28043375 ("wij", "" ons "of" onze "), betreffende uw toegang tot en gebruik van de website www.hetklaverblad.com evenals alle andere toepasselijke mediavormen zoals de mobiele applicaties of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de "Site").

U gaat ermee akkoord dat u door het bezoeken van de site, al deze Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met al deze Servicevoorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de Site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk stopzetten.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Servicevoorwaarden aan te brengen.

We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" -datum van deze Servicevoorwaarden bij te werken en u doet afstand van enig recht om een specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden periodiek te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld en te hebben aanvaard van de wijzigingen in eventuele herziene Servicevoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site nadat de herziene Servicevoorwaarden zijn gepost.

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land .

Dienovereenkomstig doen degenen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Site dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal onder de 18 jaar), moeten de toestemming hebben van en direct onder toezicht staan van hun ouder of voogd om de site te gebruiken. Als je minderjarig bent, moet je je ouder of voogd laten lezen en akkoord gaan met deze Servicevoorwaarden voordat je de Site gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de 'inhoud') en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de “merken”) zijn eigendom van, staan onder zeggenschap van ons of hebben een licentie voor ons, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van het Koninkrijk der Nederlanden, buitenlandse rechtsgebieden. en internationale conventies.

De inhoud en de merktekens worden op de site aangeboden "AS IS" alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Servicevoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Markeringen worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een deel van de Inhoud waartoe u toegang heeft verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

  1. alle registratie-informatie die u indient, zal waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn;
  2. u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en deze registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken;
  3. u hebt de handelingsbekwaamheid en u gaat ermee akkoord deze Servicevoorwaarden na te leven;
  4. u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waar u woont, of als u minderjarig bent, hebt u toestemming van de ouders gekregen om de site te gebruiken;
  5. u krijgt geen toegang tot de site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;
  6. u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;
  7. uw gebruik van de site is niet in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

  Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

  GEBRUIKERSREGISTRATIE

  U kunt zich registreren bij de site. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord.

  PRODUCTEN

  We doen er alles aan om de kleuren, functies, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en dat uw elektronische display mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten.

  Alle producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat artikelen te allen tijde op voorraad zijn. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment om welke reden dan ook te beëindigen. Prijzen voor alle producten zijn onder voorbehoud.

  AANKOPEN EN BETALING

  We accepteren de volgende betaalmethoden: Visa, Mastercard en American Express creditcards, Maestro debitcard, iDeal, Bancontact, Shop Pay, Apple Pay, Google Pay en PayPal. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die via de site worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsgegevens, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting is inbegrepen in de prijs van aankopen zoals door ons vereist geacht. Verzendkosten worden aangegeven bij het uitchecken en worden door u betaald, tenzij anders door ons bepaald. We dekken geen extra kosten, zoals die met betrekking tot douane, afhandeling, inspectie of eventuele extra kosten of belastingen die van toepassing zijn op derden, zoals overheidsinstanties. We kunnen prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen worden gedaan in euro.

  U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de dan geldende prijzen voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u geeft ons toestemming om dergelijke bedragen bij uw bestelling in rekening te brengen bij de door u gekozen betalingsprovider.

  We behouden ons het recht voor om fouten of fouten in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al betaling hebben aangevraagd of ontvangen.

  We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de site is geplaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder hetzelfde klantenaccount zijn geplaatst, dezelfde betalingsmethode en / of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

  TERUGBETALINGSBELEID

  Lees ons restitutiebeleid dat op de site is geplaatst voordat u aankopen doet.

  VERBODEN ACTIVITEITEN

  U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

  Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord om niet:

  1. systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
  2. ongeautoriseerd gebruik van de site maken, inclusief het verzamelen van e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te verzenden, of het creëren van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
  3. gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de site.
  4. de site gebruiken om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.
  5. beveiligingsgerelateerde functies van de site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en / of de inhoud op de site.
  6. zich bezighouden met het zonder toestemming inlijsten van of linken naar de site.
  7. ons en andere gebruikers misleiden, bedriegen of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te leren;
  8. oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
  9. deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
  10. de Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten verstoren, verstoren of overmatig belasten.
  11. probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
  12. uw profiel verkopen of anderszins overdragen.
  13. gebruik alle informatie die van de site is verkregen om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
  14. de site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de site en / of de inhoud anderszins te gebruiken voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
  15. ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site omvat of op een andere manier vormt.
  16. proberen om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
  17. een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Site aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
  18. verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenvermelding van inhoud.
  19. de software van de site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
  20. virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of over te dragen), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu posten van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de site van een partij verstoort of het gebruik, functies, functies, bediening of onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
  21. materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als passief of actief informatieverzamelings- of transmissiemechanisme, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1 × 1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (ook wel "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms" genoemd).
  22. Behalve zoals het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkel of distribueer een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot een spin, robot, cheat-hulpprogramma, schraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of ongeautoriseerd script of andere software gebruiken of starten.
  23. ons, en / of de site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
  24. de site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving.

  DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

  De site kan u uitnodigen voor, of u kunt vrijwillig chatten, bijdragen aan of deelnemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functies, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren , inhoud, materialen publiceren, verspreiden of uitzenden naar ons of op de site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "bijdragen" genoemd) ).

  Bijdragen zijn mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

  1. het maken, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
  2. u bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op een manier die wordt beoogd door de site en deze Servicevoorwaarden.
  3. u hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Servicevoorwaarden.
  4. uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
  5. uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoek.
  6. uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
  7. uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, in diskrediet brengen, intimideren of misbruiken.
  8. uw bijdragen zijn geen voorstanders van de gewelddadige omverwerping van een regering of het aanzetten, aanmoedigen of bedreigen van fysieke schade aan een andere.
  9. uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
  10. uw bijdragen schenden de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet.
  11. uw bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
  12. uw bijdragen zijn niet in strijd met enige nationale of internationale wet met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
  13. uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
  14. uw Bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met, of verwijzen naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Servicevoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

  Elk gebruik van de site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze servicevoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de site te gebruiken.

  BIJDRAGE LICENTIE

  Door uw Bijdragen op een deel van de Site te plaatsen of Bijdragen openbaar toegankelijk te maken voor alle media, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief te verlenen. , overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, archiveren, opslaan, cachen, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven , dergelijke Bijdragen opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en verspreiden (inclusief, maar niet beperkt tot, uw imago en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden van, of opnemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en sublicenties van het voorgaande verlenen en autoriseren. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle media-indelingen en via alle mediakanalen.

  Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend of hierna ontwikkeld is, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, zoals van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn gesteld in uw Bijdragen.

  We hebben geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die door u op enig gebied op de site zijn verstrekt.

  U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en om ons te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

  We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om Bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

  RICHTSNOEREN VOOR BEOORDELINGEN

  We kunnen u gebieden op de site aanbieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Bij het plaatsen van een recensie moet u aan de volgende criteria voldoen:

  1. u moet uit de eerste hand ervaring hebben met het product, de dienst of het personeel dat wordt beoordeeld;
  2. uw recensies mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haattaal bevatten;
  3. uw recensies mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;
  4. uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten;
  5. u mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve recensies plaatst;
  6. u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag;
  7. u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen;
  8. u mag geen campagne organiseren waarin anderen worden aangemoedigd om positieve of negatieve beoordelingen te plaatsen.

  We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen aanstootgevend of onjuist acht. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze partners of partners.

  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen als gevolg van een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om op welke manier dan ook te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden, weergeven, uitvoeren, en / of verspreid alle inhoud met betrekking tot recensies.

  MOBIELE TOEPASSINGSLICENTIE

  Gebruik licentie

  Als u de site bezoekt via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die eigendom zijn van of worden beheerd door u, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Servicevoorwaarden.

  Je zal niet:

  1. decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode van de applicatie af te leiden of de applicatie te decoderen;
  2. enige wijziging, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleid werk uit de applicatie maken;
  3. in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of gebruik van de applicatie;
  4. enige door ons of de licentiegevers van de applicatie geposte eigendomskennisgeving (inclusief enige kennisgeving van copyright of handelsmerk) verwijderen, wijzigen of verbergen.
  5. de applicatie gebruiken voor inkomstengenererende inspanningen, commerciële ondernemingen of andere doeleinden waarvoor deze niet is ontworpen of bedoeld;
  6. de applicatie beschikbaar maken via een netwerk of een andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt;
  7. de applicatie gebruiken voor het maken van een product, dienst of software die, direct of indirect, concurrerend is met of op enigerlei wijze een vervanging is voor de applicatie;
  8. de applicatie gebruiken om geautomatiseerde vragen naar een website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden;
  9. bedrijfseigen informatie of een van onze interfaces of ons andere intellectuele eigendom gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, in licentie geven of distribueren van applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

  Apple- en Android-apparaten

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen van de Apple Store of Google Play (elk een "App-distributeur") om toegang te krijgen tot de site:

  1. de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat de Apple iOS- of Android-besturingssystemen gebruikt, indien van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels uiteengezet in de toepasselijke app Servicevoorwaarden van de distributeur;
  2. wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Servicevoorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App-distributeur geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de mobiele applicatie;
  3. in het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan de toepasselijke garantie, kunt u de toepasselijke App-distributeur hiervan op de hoogte stellen en kan de App-distributeur, in overeenstemming met de voorwaarden en het beleid, de aankoopprijs, indien van toepassing, terugbetalen voor de mobiele applicatie, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de App-distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie;
  4. u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van het Koninkrijk der Nederlanden, of dat door het Koninkrijk der Nederlanden is aangewezen als een "terroristisch ondersteunend" land en (ii) u staat niet vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen door het Koninkrijk der Nederlanden;
  5. u moet de toepasselijke overeenkomstvoorwaarden van derden naleven wanneer u de mobiele applicatie gebruikt, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie heeft, dan mag u hun overeenkomst voor draadloze gegevensservice niet schenden wanneer u de mobiele applicatie gebruikt;
  6. u erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties in deze servicevoorwaarden, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben geaccepteerd) om de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties in deze Servicevoorwaarden af te dwingen tegen u als derde begunstigde.

  MIDDELEN

  U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. We zullen exclusieve rechten bezitten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht op onbeperkt gebruik en verspreiding van deze Inzendingen voor enig wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie voor u.

  U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel zijn bij u of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw inzendingen.

  WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

  De site kan links bevatten naar andere websites ("websites van derden"), maar ook artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden").

  Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site worden geopend of inhoud van derden die op , beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, belediging, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de websites van derden of de inhoud van derden.

  Het opnemen, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Servicevoorwaarden niet langer van toepassing zijn.

  U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u navigeert vanaf de site of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de site te lezen. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen plaatsvinden via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij zijn.

  U gaat ermee akkoord en erkent dat we de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van eventuele verliezen die u lijdt of schade die aan u is veroorzaakt met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

  RECLAME

  We kunnen adverteerders toestaan hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de site, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de site plaatst en voor alle services die op de site worden aangeboden of producten die via die advertenties worden verkocht.

  Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om advertenties op de Site te plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten.

  SITE BEHEER

  We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

  1. de Site controleren op schendingen van deze Servicevoorwaarden;
  2. passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Servicevoorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;
  3. naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang weigeren, de beschikbaarheid ervan beperken of de beschikbaarheid ervan uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van uw bijdragen of een deel daarvan;
  4. naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, het verwijderen van de site of het anderszins uitschakelen van alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op een of andere manier belastend zijn voor onze systemen;
  5. anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

  PRIVACYBELEID

  Lees onze privacy op de site voordat u aankopen doet.

  INBREUKEN OP HET COPYRIGHT

  We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, laat het ons dan onmiddellijk weten via de onderstaande contactgegevens (een "melding"). Een kopie van uw melding wordt verzonden naar de persoon die het in de melding geadresseerde materiaal heeft gepost of opgeslagen.

  Houd er rekening mee dat u volgens de wet aansprakelijk kunt worden gehouden voor schade als u een verkeerde voorstelling van zaken geeft in een melding. Als u dus niet zeker weet of materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar door de Site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

  DUUR EN BEËINDIGING

  Deze Servicevoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN TE BEPERKEN, RESERVEREN WIJ HET RECHT OM, IN ONZE ENIGE DISCRETIE EN ZONDER AANKONDIGING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), VOOR IEDERE PERSOON OF VOOR IEDERE PERSOON TE BEPERKEN. ZONDER REDEN, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJK RECHT OF VERORDENING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE WISSEN DIE U OP ELK MOMENT ZET, ZONDER WAARSCHUWING, IN ONZE ENIGE DISCRETIE.

  Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde handelt partij.

  Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

  WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

  We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

  We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de site, met onderbrekingen, vertragingen of fouten tot gevolg. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins te wijzigen.

  U gaat ermee akkoord dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens downtime of onderbreking van de site. Niets in deze Servicevoorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

  TOEPASSELIJK RECHT

  Deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie die van toepassing zijn op gemaakte overeenkomsten en die volledig moeten worden uitgevoerd binnen deze, zonder rekening te houden met hun conflictenrechtelijke principes .

  GESCHILLENBESLECHTING

  Om de oplossing te bespoedigen en de kosten van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Servicevoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") door u of ons (individueel, een "Partij" en collectief) te beheersen. , de "Partijen"), komen de Partijen overeen om eerst gedurende 7 dagen informeel te onderhandelen over een Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) voordat arbitrage wordt geïnitieerd. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

  Bindend besluit

  Als de partijen een geschil niet via informele onderhandelingen kunnen oplossen, wordt het geschil (behalve de geschillen die hieronder uitdrukkelijk zijn uitgesloten) definitief en exclusief opgelost door bindende arbitrage. U BEGRIJPT DAT U ZONDER DEZE BEPALING HET RECHT HEEFT OM RECHTER TE RECHTEN EN EEN JURY-PROEF TE HEBBEN.

  De arbitrage zal worden aangevangen en uitgevoerd onder de Nederlandse Arbitragewet, zoals beschreven op de website https://netherlands-commercial-court.com/arbitration-netherlands.html. Op uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van arbiters zijn dezelfde regels van toepassing.

  CORRECTIES

  Er kan informatie op de site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

  DISCLAIMER

  DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE-DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE ZIJDE. WE GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DEZE WEBSITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, ONGEVALLEN OF INACCENTIES 2) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD ook, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ENIGE EN ALLE EN PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ELKE INSECTEN, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF DEZE DIE DOOR ENIGE DERDEN NAAR EN DOOR DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN / OF ( 6) ALLE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE IS OPgelopen ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN GEEN GARANTIE, GARANDEREN OF VERANTWOORDELIJKEN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ GEGEVEN OF AANGEBODEN WORDEN VIA DE SITE, ELKE HYPERLINKED-WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE WEL OF ANDERE WILLEKEURIG ZIJN OF ANDERE ADVERTENTIE. WEES EEN PARTIJ AAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLE VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MIDDEL OF IN ENIGE OMGEVING, MOET U UW BESTE ARREST GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG OEFENEN WAAR DAT PASSEND IS.

  BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

  IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGELIJKE, EXPLICIETE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLIES VAN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEWORDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  VRIJWARING

  U stemt ermee in om ons te verdedigen, te vrijwaren en ons onschadelijk te maken, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten 'vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze Servicevoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Servicevoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijk schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site waarmee u verbinding hebt gemaakt via de site.

  Niettegenstaande het voorgaande behouden we ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons hiervan bewust worden.

  GEBRUIKERSGEGEVENS

  We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u heeft ondernomen via de site.

  U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

  ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

  Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U GAAT ERMEE AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE REGISTRATIES, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN MEDEDELINGEN, BELEID EN REGISTRATIES VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEVOLGD OF VOLTOOID.

  U doet hierbij afstand van rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

  DIVERSEN

  Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling.

  Deze Servicevoorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalaten veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.

  Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze Servicevoorwaarden beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze Servicevoorwaarden of het gebruik van de Site.

  U gaat ermee akkoord dat deze Servicevoorwaarden niet tegen ons worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdediging die u mogelijk heeft op basis van het elektronische formulier van deze Servicevoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze Servicevoorwaarden uit te voeren.

  NEEM CONTACT OP

  Om een klacht met betrekking tot de site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:

  CONTACT DETAILS