Privacybeleid

 

Het Klaverblad, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) met nummer 38043375, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uw persoonlijke gegevens worden door Het Klaverblad gebruikt om het winkelen zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken. Het Klaverblad zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

CONTACT DETAILS

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Het Klaverblad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

SPECIALE EN / OF GEVOELIGE GEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers onder de 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via store@hetklaverblad.com en we zullen deze informatie verwijderen.

VOOR WELKE DOEL EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS

Het Klaverblad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder
 • Om u te bellen of e-mailen indien nodig om onze diensten uit te voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Bieden u de mogelijkheid om een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het Klaverblad analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het Klaverblad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOELANG BEWAREN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het Klaverblad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET DERDEN

Het Klaverblad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES OF VERGELIJKENDE TECHNIEKEN DIE WE KUNNEN GEBRUIKEN

Het Klaverblad kan functionele, analytische en tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het Klaverblad kan cookies gebruiken met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website naar behoren te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast kunnen we cookies plaatsen die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Als er cookies zijn geplaatst, wordt u bij uw eerste bezoek aan onze website geïnformeerd en wordt u om toestemming gevraagd om ze te plaatsen.

Mocht dat het geval zijn, dan kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS BEKIJKEN, AANPASSEN OF WISSEN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Klaverblad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Klaverblad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

Het Klaverblad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via store@hetklaverblad.com.